DEHN Polska Sp. z o.o.
FIRMA ZRZESZONA W POLSKIEJ IZBIE PRODUCENTÓW URZĄDZEŃ I USŁUG NA RZECZ KOLEI
Opis

DEHN POLSKA sp. z o.o. jest spółką-córką firmy DEHN SE − niemieckiego lidera w zakresie produkcji komponentów ochrony odgromowej, urządzeń ochrony przepięciowej oraz sprzętu bezpieczeństwa.

Od ponad 20 lat propagujemy w Polsce zasady tworzenia bezpiecznych i skutecznych instalacji odgromowych i przepięciowych. Prowadzimy liczne seminaria i szkolenia praktyczne. Pomagamy w projektowaniu ochrony i doborze urządzeń do zabezpieczania sieci elektrycznych niskiego napięcia oraz sieci teleinformatycznych (LAN, automatyka, systemy pomiarowe, systemy alarmowe, instalacje antenowe, w tym infrastruktura łączności bezprzewodowej, telefonii komórkowej, telewizji przemysłowej, itp.). Nasze urządzenia chronią także systemy odnawialnych źródeł energii (farmy wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne).

Pomagamy chronić infrastrukturę kolejową przed zgubnym wpływem wyładowań atmosferycznych i przepięć, zapewniając bezpieczeństwo instalacji zasilających, sygnałowych (w tym automatyki, sterowania, komunikacji bezprzewodowej, np. GSM-R) oraz dostarczając sprzęt do prac pod napięciem (m.in. uziemiacze, wskaźniki napięcia).

DEHN chroni.

Więcej informacji na temat ochrony odgromowej i przepięciowej infrastruktury kolejowej oraz sprzętu bezpieczeństwa znajdziesz na stronie https://www.dehn.pl/kolej.

Informacje kontaktowe
Wołoska 16
02-675 Warszawa
województwo mazowieckie
Polska