MACRO-SYSTEM Sp. z o.o.
FIRMA ZRZESZONA W POLSKIEJ IZBIE PRODUCENTÓW URZĄDZEŃ I USŁUG NA RZECZ KOLEI
Opis

 

MACRO-SYSTEM jest polską prywatną firmą działającą od 1984 roku na krajowym i międzynarodowym rynku IT. Specjalizuje się w projektowaniu, produkcji, wdrażaniu oraz utrzymywaniu wyspecjalizowanych systemów informatycznych z uwzględnieniem zarówno sprzętu własnej produkcji, jak i dedykowanego oprogramowania.

 

Oferujemy zintegrowane systemy:

– informacji pasażerskiej i liniowej (konsola kierowcy/maszynisty, tablice LED, monitory LCD, nagłośnienie)

– emisji reklam

– zdalnej diagnostyki oraz zarządzania flotą pojazdów

– liczenia pasażerów

– monitoringu

– mobilnego dostępu do Internetu dla pasażerów

– bramki metra

– poboru opłat za przejazdy (kasowniki oraz automaty biletowe)

 

MACRO-SYSTEM is a Polish private company operating since 1984 in the domestic and international IT market. It specializes in the design, production, implementation and maintenance of specialized computer systems including both hardware and dedicated software.

We offer integrated systems for:
– passenger information (driver’s console, LED and LCD boards, voice announcement system)
– advertising
– remote diagnostics and fleet management
– counting of passengers
– monitoring
– mobile Internet access
– subway gates
– fare collection (validators and ticket machines)

Informacje kontaktowe
71A Farbiarska
02-862 Warszawa
województwo mazowieckie
Polska
Wideo
Prezentacje