PREXPOL - J. Piskor i J. Walkiewicz Spółka Jawna
FIRMA ZRZESZONA W POLSKIEJ IZBIE PRODUCENTÓW URZĄDZEŃ I USŁUG NA RZECZ KOLEI
Opis