SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – POZNAŃSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY
FIRMA ZRZESZONA W POLSKIEJ IZBIE PRODUCENTÓW URZĄDZEŃ I USŁUG NA RZECZ KOLEI
Opis

Łukasiewicz – PIT to nowa, multidyscyplinarna jednostka naukowo-badawcza o międzynarodowej skali działania. Z 700 pracownikami i ponad 70 unikatowymi urządzeniami badawczymi,  czyni ją drugim największym instytutem Sieci Badawczej Łukasiewicz w Polsce.

Sześć centrów badawczych nowego instytutu prowadzi prace w obszarach technologii drewna, obróbki plastycznej, pojazdów szynowych, technologii rolniczej i spożywczej, logistyki oraz technologii informacyjnych.

  • Prowadzimy badania naukowe i prace rozwojowe w obszarze pojazdów szynowych, które dotyczą głównie innowacyjnych rozwiązań w zakresie nowego oraz modernizowanego taboru szynowego.
  • Realizujemy w sposób kompleksowy proces certyfikacji wyrobów sektora kolejowego (przeprowadzany zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03), dbając o zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, niezawodności i ciągłości przewozowej branży w Polsce i Europie.
  • Pełnimy także rolę akredytowanej jednostki inspekcyjnej nr AK 024 według wymagań normy 17020:2012 (AsBo), która realizuje prace związane z niezależną oceną bezpieczeństwa wykonywaną w oparciu o wymagania Rozporządzenia Komisji (UE)Nr402/2013 (z późn. zm.) oraz przeprowadza badania homologacyjne typu tramwaju.
  • Prowadzimy prace rozwojowe i wdrożeniowe związane ze stosowaniem inteligentnych technologii cyfrowych, modyfikowaniem lub wdrażaniem procesów i systemów biznesowych z zastosowaniem technologii cyfrowych dostosowanych do specyficznych potrzeb i celów poszczególnych klientów oraz potrzeb naukowych.
  • Specjalizujemy się także w obszarze elektroniki, automatyki i robotyki, technik automatycznej identyfikacji, lokalizacji oraz monitorowania a także w zakresie technologii informacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem sztucznej inteligencji.
  • Wykonujemy badania i pomiary w obszarze technologii radiowych i kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

 

Jesteśmy nauką pracującą dla biznesu.

Informacje kontaktowe
Ewarysta Estkowskiego 6
61-754 Poznań
województwo wielkopolskie
Polska
Wideo