Katalog Firm Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei - edycja 2022/ 2023

Katalog wydawany przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei jest najbardziej znanym i najlepiej dostępnym kompendium wiedzy o rynku kolejowym.

Katalog Firm drukowany jest w ponad 7. tysięcznym nakładzie i kolportowany bezpłatnie do szerokiego grona firm nie tylko związanych z kolejnictwem. Katalog Firm jest wizytówką Izby i jej Członków, jest nośnikiem informacji i narzędziem promocji dla potencjalnych klientów oraz kontrahentów zarówno w kraju, jak i za granicą.

Katalog jest wizytówką firm z branży kolejowej.

Katalog jest także dystrybuowany podczas najważniejszych międzynarodowych targów i konferencji.

Znajdziecie w nim Państwo informacje o prowadzonej przez nas działalności oraz prezentacje firm.

Katalog Firm to:

Informacje o Katalogu:

Korzyści

Dwuletni cykl życia

Odbiorcy

Katalog Firm kierujemy głównie do kadry zarządzającej - prezesów, dyrektorów, menadżerów firm kolejowych i instytucji

Dystrybucja

kolportaż bezpośredni podczas wydarzeń organizowanych przez Izbę oraz tych, w których bierze udział Izba