Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei

jest samorządem gospodarczym skupiającym się na rozwoju i promocji przedsiębiorstw działających w szeroko pojmowanym sektorze transportu szynowego. Izba Kolei zrzesza podmioty związane m.in. z branżami: kolejową, transportową, energetyczną, telekomunikacyjną, informatyczną, logistyczną i budowlaną. Samorząd reprezentuje firmy członkowskie na rynku krajowym i zagranicznym, wzmacnia ich pozycję, popularyzuje ich osiągnięcia, pomysły oraz innowacyjne rozwiązania.

Nasza działalność opiera się również na organizowaniu konferencji tematycznych, seminariów, misji gospodarczych, szkoleń, warsztatów oraz działalności wystawienniczej na targach branżowych takich jak: TRAKO, INNOTRANS, ENERGETAB, ENERGETICS i innych, które dają ogromne możliwości zaprezentowania się dużej liczbie odbiorców działających nie tylko w branży kolejowej.

Prowadzimy również działalność wydawniczą. Jednym z naszych wydawnictw jest Katalog Firm drukowany w ponad 7-tysięcznym nakładzie, kolportowany bezpłatnie do szerokiego grona firm nie tylko związanych z kolejnictwem. Katalog Firm jest wizytówką Izby i jej Członków, jest nośnikiem informacji dla potencjalnych klientów oraz kontrahentów.