PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
FIRMA ZRZESZONA W POLSKIEJ IZBIE PRODUCENTÓW URZĄDZEŃ I USŁUG NA RZECZ KOLEI
Wyróżniony
Opis

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (dalej PKP SKM) została utworzona na mocy Aktu Założycielskiego z dnia 22 grudnia 2000 roku, rozpoczynając swoją działalność 1 lipca 2001 roku, jako następca funkcjonującego w strukturach PKP S.A. Zakładu Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście.

PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. prowadzi działalność:

  1. zarządcy infrastruktury kolejowej, sprawując zarząd nad linią kolejową nr 250 Gdańsk Główny – Rumia, dedykowanej do realizacji aglomeracyjnych przewozów pasażerskich,
  2. przewoźnika kolejowego, świadcząc kolejowe usługi przewozowe:
  • o charakterze użyteczności publicznej realizując zadania w ramachumowy na wykonywanie kolejowych przewozów osób w województwie pomorskim w ramach obowiązku służby publicznej, zawartych z Samorządem Województwa Pomorskiego, jako ustawowym Organizatorem Przewozów;
  • okazjonalne (komercyjne), na zlecenie i za odpłatnością zainteresowanych podmiotów zewnętrznych, w szczególności na odcinku Gdańsk Główny – Gdańsk Stadion-Expo.

Ponadto PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. jest również Operatorem Obiektów Infrastruktury Usługowej (OIU). Wykaz obiektów tego typu oraz zasady ich udostępniania określa odrębny Regulamin, który jest zamieszczony na stronie Spółki https://www.skm.pkp.pl/infrastruktura/warunki-udostepniania.

PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. realizuje przewozy kolejowe użyteczności publicznej na następujących liniach komunikacyjnych na obszarze Województwa Pomorskiego:

  1. linia komunikacyjna SKM Gdańsk Śródmieście – Wejherowo – Lębork, z wykorzystaniem m.in. linii kolejowej nr 250 (SKM), po której odbywa się zasadniczo ruch aglomeracyjny;
  2. linie komunikacyjne systemu PKM – funkcjonujące m.in. w oparciu o linie kolejowe nr 248 i 253, zarządzanie przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A.:
  • Gdańsk Wrzeszcz – Gdańsk Port Lotniczy – Kartuzy,
  • Gdynia Główna – Gdańsk Wrzeszcz – Gdańsk Port Lotniczy – Kościerzyna,
  • Gdynia Główna – Gdańsk Osowa – Kościerzyna,
  • Gdynia Główna – Gdańsk Osowa – Gdańsk Port Lotniczy – Gdańsk Wrzeszcz.

 

Misja Spółki

Jesteśmy kluczowym elementem infrastrukturalnym (linia kolejowa nr 250) i komunikacyjnym transportu publicznego w Trójmiejskiej Metropolii zapewniając swobodę i pewność ekologicznego podróżowania mieszkańcom i turystom. Zbliżając miasta, dzielnice i ludzi dajemy użytkownikom naszych usług zadowolenie, które jest źródłem naszego sukcesu i motywacją do dalszego doskonalenia organizacji Spółki.

 

Wizja Spółki

Pozostać podstawą sprawnego, zintegrowanego oraz przyjaznego środowisku i społeczeństwu transportu, aglomeracyjnego wykorzystując nowoczesne i efektywne technologie, narzędzia i rozwiązania w celu systematycznego i kompleksowego podnoszenia atrakcyjności świadczonych usług przewozowych.

 

 

Informacje kontaktowe
350A Morska
81-002 Gdynia
województwo pomorskie
Polska
Wideo